Zakladatelská listina: Spolek okrašlovací pro Dobříš a okolí