Připravujeme:                          

  Pátek 28.10.2016 10:00 - vzorové sázení stromů a keřů na rekultivované skládce města Dobříše mezi Svatým Polem a Dalekými Dušníky
  Neděle 6.11.2016 15:00 - cca. 19:00 - akce projektu Odkaz židovské minulosti Dobříše