Přednáška Dr. Třebického o ekologické stopě

06.11.2014 19:23

Přednáška Dr. Třebického o ekologické stopě, Dobříš, 8.10.2014

Ve středu 8.10.2014 proběhla ve společenském sále KD Dobříš přednáška na téma Jak chránit naši zemi a naše životní prostředí (Ekologická stopa) organizovaná Okrašlovacím spolkem města Dobříše na základě grantu poskytnutého MěÚ Dobříš. Kromě mnoha zajímavých ekologických informací podepřených názornými obrázky, grafy, statistikami vztaženými k celému světu nebo jednotlivým státům jsme se dozvěděli, jak je na tom město Dobříš.

Ekologická stopa
Ekologická stopa je vlastně jeden ze způsobů, jakým stanovit působení lidstva na planetu Zemi
Ekologická stopa uváděná ve speciální jednotce globálních hektarech na obyvatele (dále gha/obyv.) je u ČR 5,7 gha/obyv. Globální hektar je hektar biologicky produktivních ploch s průměrnou produktivitou.Složky ekologické stopy jsou orná půda, les, pastviny, louky, zastavěná plocha, uhlíková stopa (spotřeba energie z fosilních zdrojů) a vodní plochy.
Jedná se o jeden z vědeckých přístupů, jak stanovit kritické množství populace na planetě. celková světová ekologická stopa naší země byla v roce 1961 7,6 miliard gha při počtu obyvatel 3 miliardy, v roce 2010 byla již 18,1 miliard gha při počtu obyvatel 7 miliard, tzn. ekologická stopa činila v roce 2010 2,7 gha/obyv.
V současné době USA a SRN se stávající vysokou hodnotou ekologické stopy ji snižují, naopak země jako Čína, Brazílie a Turecko ji zvyšují.
Vědecká prognóza počtu obyvatelstva v roce 2050 je 10 miliard, což je hodnota kritická pro lidstvo. (Přitom v současné době žije 3,6 miliard obyvatel ve městech, v roce 2050 se odhaduje počet obyvatel 6,3 miliard.)
Dobříš je ve srovnání s podobnými městy v rámci ČR ve velikosti ekologické stopy relativně úspěšná díky velkému přírodnímu bohatství na svém katastrálním území. Ale třeba Praha má ekologickou stopu menší, Kladno – průmyslové město – má podobnou ekologickou stopu jako Dobříš.  Relativně vysokou ekologickou stopu města v rámci celého státu snižují vesnice. Naposledy  byla ekologická stopa města Dobříše stanovena právě RNDr. Třebickým v roce 2010. Ekologická stopa města může, je-li počítána v pravidelných periodách, sloužit k ověření, jak  vedení města spravuje svoji obec. Pokud by se zastavěly všechny plochy, které jsou stávajícím územním plánem změněny z orné půdy na plochy k zastavění, ekologická stopa by se značně zvýšila.
Naším cílem by mělo být: nezvyšovat ekologickou stopu, zachovat stávající biokapacitu, využívat stávající plochy pro výstavbu místo nové výstavby, snižovat spotřebu energie. (zateplování budov a úspory elektrické energie vůbec), podporovat veřejnou dopravu a třídit ve větší míře odpady na úkor skládkování.

Biokapacita
 Celosvětová biokapacita se aktuálně pohybuje na úrovni 1,9 gha/obyv. a nazývá se dle této metody globální mírou udržitelnosti. Díky relativně příznivým podmínkám je biokapacita ČR  2,7 gha/obyv. ČR tak svou míru udržitelnosti dle této metody překračuje více než 2x.

Rozdíl ekologické stopy a biokapacity je velmi důležitý, ukazuje nám, jak velký deficit vůči ekologii město Dobříš má = 3,13 gha/obyv. Město by mělo usilovat o snížení tohoto deficitu.

Na závěr nám RNDr. Třebický, Ph.D. ochotně zodpověděl několik dotazů se zdůrazněním hlavní ekologické zásady – snížit spotřebu a výstavbu na kvalitní orné půdě, znovu použít, recyklovat. (v angličtině reduce, reuse, recycle). V metodologii ekologické stopy mají odpady malý vliv.

I přes masivní propagační kampaň v Dobříši i okolních obcích měla přednáška mizivý dopad na veřejnost. Na přednášce nebyl ani jeden zastupitel stávající ani kandidát na zastupitele v nových volbách, ač byli zváni. Z pracovníků MěÚ Dobříš  se aktivně účastnila přednášky pí. Ing. Harmanová, vedoucí odboru životního prostředí.

Jan Konopáč, Okrašlovací spolek města Dobříše
prezentace přednášky na serveru uloz.to (10MB, *.ppt)

zdrojový text