Ekologická stopa - přednáška

02.10.2014 21:42


Pozvánka
Okrašlovací spolek města Dobříše Vás zve na
přednášku RNDr. V. Třebického, PhD.
Jak chránit naši zemi a zlepšit naše životní prostředí a naši životní pohodu
Přednáška se uskuteční ve
středu 8.10.2014 od 18 hod.
v hlavním sále   kulturního domu v Dobříši.

Vstup zdarma

_________________________________________________________________________________________________________________________

V přednášce budou posluchači seznámeni s tím, co znamená „ekologická stopa“.  Jak se tento mezinárodní ukazatel celosvětově používá, jaké jsou výsledky ekologické stopy  obyvatel města Dobříš? Jak si stojí Dobříš z pohledu těchto ukazatelů v porovnání s dalšími městy v České republice a v zahraničí? Jaký vliv má územní plán a zástavba orné půdy na změnu ekologické stopy a jakými nástroji může město ekologickou stopu ovlivnit?

V další části přednášky bude zmíněna problematika odpadů a „domácí ekologie“. Jak snížit svojí ekologickou stopu pomocí třídění odpadů, volby bydlení, způsobu dojíždění do práce a dalšími aktivitami. Účastníci přednášky budou mít možnost klást otázky související s ekologií a ochranou životního prostředí a budou si moci spočítat vlastní ekologickou stopu.

Přednášející RNDr. Viktor Třebický , Ph.D.  je mimo jiné spoluautorem publikace "Unese Země civilizaci?" Od roku 2013 působí v neziskové organizaci CI2, o.p.s.
V organizaci TIMUR byl v roce 2011 spoluautorem stanovení ekologické stopy města Dobříše, která v tomto roce  převyšovala hodnotu biologické kapacity České republiky 2x a celosvětové biologické kapacity 3x.

________________________________________________________________________________________________________________________
Změna ekologické stopy obce v čase je jeden z ukazatelů kvality správy obce jejími volenými zastupiteli.


Kontakt :      www.okraslovaci-spolek-mesta-dobrise.cz
Další info:    www.hraozemi.cz/ekostopa     
                    www.ekostopa.cz        
                    kalkulacka.zmenaklimatu.cz


pozvánka k tisku