Dopis MěÚ Dobříš z 14.5.2004 o zastupování spolku ve věcech ekologických

17.06.2015 12:37

                                                                                         Městský úřad v Dobříši    

                                                                                                            Odbor  životního prostředí

                                                                                                                   v Dobříši 14.května 2004

           Vážení  pracovníci,

                                         Po předběžné dohodě se starostou města p.MUDr.  Stanislavem

HLOBRADOU  a rovněž po ústní tel.dohodě s vedoucím Vašeho odboru  p.ŠTICHEM,

tímto sděluji, na základě rozhodnutí našeho spolkového výboru, že zastupujícím  při  eko-logických  záležitostech  a v dobrém zájmu a  potřebám našeho města je  opět stanoven náš

člen p.Jan KONOPÁČ,bytem  Dobříš,Polní ul.1176,tel.:318 522 173 .

                                         Věříme pro nastávající dobu v dobré a potřebné vztahy mezi Vámi              a námi k tomuto městu a to nejen  v otázkách životního prostředí.

                                    

                                                                                                            Mirek Vl. Procházka

                                                                                                             vedoucí ekolog.sekce