Kniha návštěv pro milovníky Dobříše

Totožnost diskutujících není ověřována.

Podělte se s námi o své nápady a názory

Co dělá"webmaister"?

Procházka 09.10.2016
Nejen já, ale jistě i mnoho dalších členů, možá i veřejnost, by rádi znali co se děje ve spolku. Ani připravování akcí, ani zápisy ze schůzí jak dopadly, prostě nic!
Tak udělejte s tím něco, alespoň lidé z výboru OSD.
Díky !

MY NEJSME ONI !

Prochor 22.03.2016
Je možná velkou škodou, pokud bychom dle názvu tohoto příspěvku měli opět volat "k verslu" ty, kež uměli dříve to, co schází těm novějším .
Totižkdyž se zahledím a chci pročíst, či se vést těni "úspěchy" , o kterých jste se některými členy nechali slyšet ve veřejnosti.:..CO TOHO NYNÍ SE ZDRAVOU VLNOU KONÁTE...", nevidím NIC !
Skutečně ! Od roku (cca) 2010 poněkud aktivita buď polesla, anebo spolek se "zhoršil" ve svém potřebném okrašlovacím vzhledu. Není se dočíst o tom: KDO - KDE- CO A JAK, se "krášlilo" potřebnou aktivitou. Já sám jsem již před časem alespoň přece jen popobídl členku spolku o dopsání tolik nutné Kroniky a možná to zase je připomínka starého a známého pořekadla: JAKÝ PÁN - TAKOVÝ KRÁM !
Tak věřím, kdy (zase v mé aktivitě) alespoň další snaživý člen nadepsal ty dousd voné roky k dopsání a čímž se i veřejnost může seznámit s těmi, co jsou nyní aktivními(?), tak si ještě budeme moci (snad) i přiznat, že rozumí tomu co je : LÁSKA A POCHOPENÍ a možná i bez nenávisti a lenosti, jež v současnosti z vašich stránek číší a vzpomeňte: My nejsme oni !

CHYTRÉMU NAPOVĚZ, HLOUPÉHO KOPNI !

Prochor 17.06.2015
Měl jsem již pomalu napsaný celý příspěvek, ale zcela náhle před ukončením došlo k přerušení, tak nyní již jen jej ukončím v duchu opět toho lidového rčení, že asi netřeba ve vhodné potravě(v podobě perel) pro ostatní ji nemusíme podávat těm, kdož by v ní skutečně spatřovaly podobnost rovných sviním......!

Doplní někdo to, co schází....?

Mirek Vladimír Procházka 05.12.2014
Již několkráte jsem dával najevo své roztrpčení nad tím, že ač v minulosti bylo hlásáno a poukazováno na zvyšující se aktivitu po roce 2009 a to v mnoha aktivitách, tak však na "webovkách" to není ku shlédnutí!
Nespí maestro webu?

Jedlový háj

xy 02.11.2014
Drazí chudí duchem!
s hrůzou jsem objevil dnes existenci vašeho spolku, a to formou jásavé pozvánky na hapening odstraňování plotu kolem nově naplánovaného parku.
Pochopil jsem, že park je iniciativou města, zřejmě nějaké zahradnické lobby, protože vybudovat park vedle dvou parků je skutečně nápad hodný génia.
Co mě ovšem zarazilo, je vaše radostná účast na propojení cituji 'prostoru léta sloužícího spíše jako útočiště bezdomovců' s prostory Domova seniorů (nikoliv důchodců, jak uvádíte) - a tedy zpřístupnění aspoň trochu klidné zóny odpočinku lidí, kteří si nerušený klid zaslouží, komukoliv, v první řadě těm bezdomovcům kteří dle vašich slov uvedený prostor dosud obývají...
A proto, nezlobte se na mne, od nynějška o vašem spolku nejen že mám povědomost, ale jste pro mě zařazeni ve škatulce Užitečný (pro někoho určitě) idiot, či Iniciativní blbec horší třídního nepřítele...
...samozřejmě jsem si prohlédl i mapku, vím že v této fázi budete zatím pracovat na opačné straně, klasická salámová metoda, ti kterých se to nejvíce týká budou až na závěr postaveni před hotovou věc, vám je názor starých lidí na odpočinku zřejmě lhostejný...
Rád jsem využil této možnosti s vámi coby veřejnost komunikovat, s pozdravem Vaší (podobné) činnosti zmar.

Re: Jedlový háj

Vladimír Šprungl 10.11.2014
Vážený anonyme.
1) Akci připravuje Město Dobříš. Záměr využít ladem ležící pozemek na park jako Okrašlovací spolek města Dobříše ( dále OSD ) vítáme. Dle územního plánu byl ještě nedávno pozemek v těsné blízkosti centra města veden jako orná půda nebo zahrada. Proti změně typu pozemku jsme zpočátku jako OSD protestovali, protože jsme se báli jiného využití tohoto pozemku. Náš spor jsme ve správním řízení u krajského úřadu prohráli, ale mezitím jsme z jednání s městem nabyli dojmu, že se opravdu připravuje výše uvedený záměr a ne nějaký čachr s atraktivním pozemkem. Otevřením tohoto pozemku veřejnosti dojde navíc ke zkrácení cesty mezi jednotlivými lokalitami v Dobříši, což třeba při cestě z Mírového náměstí do Anglického parku umožní výraznou část cesty absolvovat mimo frekventovanou Pražskou ulici a po nevyasfaltovaných cestách v novém parku.
2) Městu Dobříš jsme jako OSD nabídli pomoc se sběrem odpadků formou brigády a zajištěním soutěžících do sochařské soutěže na dřevěné prvky, kterými má být park vybaven. Zatím jsme však byli zástupci odboru životního prostředí požádáni o pomoc s demolicí plotu. Akce proběhla v sobotu 8.11.2014. Nezvládli jsme akci úplně ideálně, ale kus práce snad po nás zbyl. Více v připravovaném věcném, nerozjásaném článku, který snad již dnes bude uveřejněn na stránkách OSD.
Chápu Vaše rozhořčení nad ev. návratem brigád pro město jako pokus o restauraci levicových pořádků v naší zemi. V tomto případě tomu tak ale není. Je to pouze zájem pomoci městu v některých jeho, dle nás přínosných, aktivitách. Chápu, že pro určitou část sobců veřejný prostor neexistuje, ale snad by nám, ostatním, mohl být přiznán prostor něčemu pomoci, něco rozhýbat. Mezi sobci rozlišuji ještě Ty, kterým je to úplně jedno, a Ty, které trochu hryže svědomí, že jsou jací jsou, a snaží se své svědomí zaplašit urážkami lidí jako jsme my. Možná mám pro Vás dobrou zprávu, milý anonyme. Vás jsem zařadil do druhé skupiny, ze které je již jen krok mezi nás. Rádi uvítáme kohokoliv, kdo nám věcně zkusí vysvětlit, proč jsme chudí duchem apod., abychom prohlédli a na vše se mohli vykašlat. Obávám se však, že fluidum lidí ve spolku Vás nakazí a sobců bude o jednoho méně. Není to špatné. Zkuste to.
3) S Domovem seniorů ( děkuji za upřesnění ) Město Dobříš jednalo. Důkazem je mj. domluva o provedení průchodu mezi parkovištěm u Domova seniorů a vlastním parkem. Cesta navazující na tento průchod má být navíc v této části parku uzpůsobena pohybu seniorů s chodítky, které mnozí senioři používají. Jestli jednalo pouze s vedením Domova seniorů či i s jeho klienty, mi není známo. Vlastní zahrada okolo Domova seniorů nebude veřejnosti zpřístupněna ani po realizaci Jedlového hájku na pozemku.
4) Otázka narušení pohody na zahradě Domova seniorů je relevantní. V době prací určitě dojde k významnému ovlivnění tohoto prostoru využívaném klienty Domova seniorů hlukem a prachem. Po vlastní realizaci se bude již jednat také ale o klidovou zónu, která je zatím navržena tak, aby v drtivé většině plotu mezi budoucím Jedlovým hájkem a zahradou Domova seniorů byly mezi cestami v Jedlovém hájku přirozené zalesněné odstupové zóny vůči plotu okolo Domova seniorů.

Pokud by ve Vašem textu byla ještě nějaká otázka, kterou se mi nepodařilo dešifrovat, prosím o upozornění. Stejně tak prosím i o doplňující otázky, neuspokojila-li Vás nějaká má odpověď.
S přáním krásného dne V. Šprungl

Není to marné!

Prochor 27.10.2014
Veřejnost si učitě zvykne a o to více, když se pro ní bude tvořit! Nejen v roji tanečním, čímž věřím, že se navrací opět ta nedaleká doba ( a to hlavně se zájmem některých členů),kdy bude opět veřejnost zvána na aktivity jak na poli kulturního směru, tak i na poli rekreačního sportu a i ddalších aktivit, kde se nebudeme cítit nějakou "brigádnickou četou". Tak mnoho síly a úspěchů.

Zkouška fungování

Šprungl 22.10.2014
Prosím o zmapování cesty při využití tohoto kanálu komunikace s veřejností. Vláďa Šprungl

Re: Zkouška fungování

Šprungl 22.10.2014
Na webu si asi mohu odpovědět sám a dtto. kdokoliv jiný. Uniká mi zatím smysl této komunikace s veřejností, když se kdokoliv může zřejmě jménem OSD vyjadřovat. Vláďa Šprungl

Přidat nový příspěvek