Projekt "110 let OSD → 110 stromů pro Dobříš"

12.12.2015 - Anenská cesta - přípravné práce pro sázení stromů

12.12.2015 - 1. jáma 750x750/500 mm pro jeřáb ptačí na Anenské cestě
12.12.2015 - mezera v aleji jeřábů ptačích na Anenské cestě, kde spolek doplní 2 ks stromů

12.12.2015 - Jalovčí potok + rybník Řáhovka - místní šetření

12.12.2015 - most silnice Dobříš - Svaté Pole přes Jalovčí potok
12.12.2015 - údolí Jalovčího potoka mezi silnicí a rybníkem Řáhovkou s břehy místy zarostlými pouze travou s velkým potenciálem pro zasazení stromů a keřů. Na protějším břehu jsou vidět odpadky, které příležitostně dojdeme vysbírat
12.12.2015 - lokálně jsou břehy zarostlé jedmotlivými stromy a skupinami keřů různého druhu - některé vypadají, že byly vysázeny teprve nedávno ( dub v popředí )
12.12.2015 - Jalovčí potok slouží pro okolní zvěr jako zdroj vody, o čemž svědčí mnohé zvířecí stezky
12.12.2015 - pohled na hráz rybníka Řáhovky zespodu. Vpravo je přepadový výtokový kamenem vyzděný příkop
12.12.2015 - hráz rybníka Řáhovky je sypaná
12.12.2015 - rybník Řáhovka
12.12.2015 - Jalovčí potok na rybníkem Řáhovkou protéká údolím s charakterem lužního lesa
12.12.2015 - výtok místní vodoteče pod hrází zasypaného rybníka vpravo od rybníka Řáhovky ( směrem na Lhotku ) nebo něčeho podobného ( vodoteč není zanesena v některých mapách )
12.12.2015 - hráz bývalého rybníka někdo "zpevnil" stavební sutí
12.12.2015 - zásyp původního rybníka je místy "poškozen" norami pro nějaká větší zvířata
12.12.2015 - dodnes jsou v krajině vidět stopy po těžbě zeminy a kamene na hráze rybníků - i zde je patrně prostor pro výsadbu stromů