2015

Cena Ludvíka Kopáčka za rok 2015 bude předána 29.5.2016 na Tanečních čajích pro pokročilé v KD okolo 18-té hodiny ( v přestávce mezi hudebními bloky ). Dle rozhodnutí výboru spolku obdrží cenu p. K. Cvrkpropagátora rukavičkářské minulosti Dobříše, dlouholetého činovníka dobříšského hokeje a člena Pokleslého orchestru lidových nástrojů ) a p. Fulín ( dobříšský válečný veterán ).