2. ročník Ceny Ludvíka Kopáčka - 2009

Již druhé  roční udělování ceny Ludvíka Kopáčka se neslo v odměňování  i nečlenů Okrašlovacího spolku, ale kteří se však zasloužili o propagaci města Dobříš. A těmi  letos právem byli: Oldřich Průša  - Tomáš Čech - Eva Jarolímková.

Ceníme si jich o to více, že za tuto činnost nejsou a nebyli nikdy honorováni. Byť nepracovali v podobné profesi, přesto sloužili nám, spoluobčanům ku spokojenosti, či potřebám v kulturně-společenském duchu v našem městě. Určitě nemohlo být opomenuto proto na pana Tomáše ČECHA, který je  u mnoha  občanů  shledáván na půdě, coby zastánce vhodných názorů a práv. Také svými novinovými příspěvky do regionálních tiskovin je také známým, možná coby "rebelant”, kde ovšem jeho aktivita posloužila ku prospěchu spoluobčanů. Také se nemohlo, při našem výběru opomenout na pana Oldřicha PRŮŠU, který byť je sice hodnocen a i odměňován jako archivář a muzejní pracovník při Mě Ú - Dobříš, tak právě náš spolek zná a ví o jeho činnosti, kterou dokazuje svým vstřícným přístupem k našemu spolku. Proto tudíž naše díky!

Nu a třetí osobou, snad ani nemůže být nikdo jiný, než paní Eva JAROLÍMKOVÁ . Co jen těch sladkých darů (z provozovny jež vede) dokázala našemu spolku dát…….Kolik toho jen je za ta léta bylo, kolik jenom to bylo dětí, které si rády pochutnávaly na cukrářských výrobcích, kolik i tisícových, peněžních darů , bylo jejím přístupem  našemu spolku dáno,  aby se mohly konat mnohé, veřejně-společenské akce, soutěže a podobné záležitosti. Svým přístupem se tak zapsala do mnohých akcí i divácké veřejnosti a to hlavně u seniorů – důchodců, posluchačům, divákům , kteří takovéto naše akce po dnešní dny navštěvují……Takže i zde nejen ta skromná cena, ale i naše díky !

Na závěr přece jen připomenutí, že udělování Cenou Ludvíka Kopáčka, se mohou právem zviditelnit takové osobnosti-geny našeho města, kteří našemu městu znaly a věděly kde  podat srdce ! Dělat něco za peníze, to je snad samozřejmé, že by k a ž d ý  z  nás se měl chovat a stavět se k takto postavenému úkolu odpovědně , ale kdo ještě po svém zaměstnání dokáže , ve svém volném čase , dát a nabídnout ještě něco navíc, tak ten skutečně by  měl být takovouto poctou poctěn.……….ale to nechme na povolanějších. Ani my nechceme zasahovat a odměňovat osobnosti za činnost jiných organizací, či podobných spolků. Chceme zviditelňovat ty, kdož převážně se umí zapojit do společenské a kulturní činnosti, aniž by v nějacích spolcích vůbec měli svá členství. Možná ty další  organizace takto vybídneme , aby se podobné aktivity ujaly a také nezapomněly na některé svoje členy, jako my nechceme opomenout na některé občany fandící našemu městu ve společensko-kulturní činnosti.