Archiválie Okrašlovacího spolku města Dobříše k prohlédnutí a ke stažení

vš-28.3.2015
Archiválie Okrašlovacího spolku města Dobříše uložené ve Státním okresním archivu Příbram jsme nechali naskenovat a jsou k dispozici ke stažení nebo alespoň letmému prohlédnutí ve složce Archiválie v hlavní liště těchto webových stránek. Najdete zde zápisy ze schůzi z let 1931-1946seznamy členů z let 1931-1946pokladní knihu z let 1932-1949 a spisy z let 1943-1947
Doporučujeme k prohlédnutí. Mezi tehdejšími aktivními členy ( v předválečných letech měl spolek více jak 200 členů ) mohli být i Vaši předci.