Dobříš - regionální centrum pěší turistiky

2. etapa - 2015

29.12.2015 - místní šetření pro ověření možnosti přemostění Kocáby v prostoru Plechhamru
Akce měla ověřit aktuální situaci v místě protržené hráze Plechhamru a při místním šetření zhodnotit varianty přemostění Kocáby, které by mohly být realizovány v roce 2016 nebo později v rámci projektu Okrašlovacího spolku města Dobříše "Dobříš - regionální centrum pěší turistiky"
Vyráželi jsme od vstupu do Anglického parku v Dobříši a přes hráz Plechhamru ( modrá tečka ) jsme končili v chatové oblastiny v Pouštích
Začátek nevěstil nic dobrého - dokázali jsme zabloudit i ve Staré Huti a pak místo po cestě překonávat cestu necestu po druhé straně rybníka Strže
Pohled na hráz Plechhamru zdálky. Naučná stezka dnes končí u informační tabule.
Aktuální stav protržené hráze. Zbytky původního mostu nebo stavidla nebo hráze se bez rozsáhlých úprav dle účastníků nedají využít jako podpory pro přemostění. Přemostění Kocáby jako celku je možné pouze pře hrází, kde by most musel mít délku cca. 6,00 m
Pod původní hrází se Kocábá prodírá lužním lesem několika rameny. Zde by se Kocába dala přemostit několika menšími mosty délky do 3,00 m pouze s drobnou zacházkou pro turisty
I dnes lze Kocábu pod hrází přejít suchou nohou po mostech veskrze přírodních ...
... nebo lidmi primitivně a pouze dočasně sestavenými
Na druhé straně údolí lze pod hrází najít zbytky vlastního hamru a náhonu
Most pod Pouštěmi nám umožnil opustit údolí Kocáby suchou nohou zároveň s ilustrací konstrukce mostu typu co dům dal a řeka přinesla, u kterých bychom s našimi díly nechtěli hledat inspiraci
Detail historické mapy se znázorněnou plochou Kocáby zadrženou hrází Plechhamru
2. ročník pochodu na Čtyřmezí - koordinace projektu s účastníky
Celý článek je k dispozici zde.
Zhodnocení 1. etapy projektu

Celé zhodnocení včetně plánu dalších etap stáhnout zde.

1. etapa - 2014

Podklad získaný při jednání se zástupci Klubu českých turistů

Jedná se o starší verzi materiálu, který se každý rok o drobnosti upravuje.
Celá pravidla stáhnout zde.
Popis projektu v žádosti o grant z Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše

Celý popis projektu stáhnout zde.