Chronologie sportovních aktivit

2015

   28.10.2015 - pocta vzniku republiky na Mírovém náměstí v Dobříši + pochod na Čtyřmezí - koordinace projektu "Dobříš - regionální centrum pěší turistiky" s účastníky ( za spolek org. V. Šprungl )    
   17.10.2015 - 15. ročník Dobříšského korbelu - turnaje v malé kopané pro hráče 35+ ( org. za spolek M. Procházka a V. Šprungl )    
   28.2.2015 - Dobříšský zimní pohár v kopané pro zralé muže 35+ ( org. za spolek M. Procházka a V. Šprungl )

2014

  4.10.2014 - 14. ročník Dobříšského korbelu - turnaje v malé kopané pro hráče 35+ ( org. za spolek M. Procházka a V. Šprungl )    

2013

2012

2011

2010

2009

10.10. - XI. Dobříšský korbel - Vítězný team HC PRAHA

2008

18.10  - X. Dobříšský korbel - Vítězný team TANGO - Rosovice

2007

13.10. - IX. Dobříšský korbel - Vítězný team  Stará garda -   klubu Dobříš

2006

14.10. - VIII: Dobříšský korbel - Vítězný team Stará garda -  klub Dobříš

2005

18.10. - VII. Dobříšský korbel - Vítěz tean Koockel pool - Dobříš

2004

16.10. -  VI. Putovní dobříšský Korbel - Vítězný team  KONŠELÉ -Mě Ú Dobříš

2003

14 – 15. 6 Turnaj v sálové kopané  pořádaného v Novém Kníně a to díky  klubu “VETOKRAS” . Jako hosté se turnaje také účastnili hosté mužstva Wie -Wie z holandského Mierla. (org.: Mirek Procházka)11.10.Dobříšský Korbel -  Turnaj určený pro seniory v malé kopané a je celý výhradně organizován jenom Mirkem Procházkou

..... i v těchto místech je nejdříve podotknout, že tento turnaj byl původně v myšlence a tím i jeho konání započato  již  v  r. 1985, ale pak ukončen v r. 1989 !  Mirek Procházka  o p ě t  započal s jeho pokračováním až pod organizačním vedením Okrašlovacího spolku a tudíž  jej stále organizuje  až do dnešních dnů. Turnaj se hraje v období  zdejšího Posvícení !  (tyto dny patřily v minulosti vždy k fotbalovému zápolení mezi "starými  pány")  Proto jsou k tomuto turnaji "O dobříšský putovní Korbel" zváni senioři a to od 40ti let výše, v počtu 6 ti  mužstev . Turnaj se sehrává v areálu sport. hřiště mezi školy.

2000

16. XII.- XX. Memoriál Jana Míky - Turnaj v sálové kopané. Tento turnaj byl v roce 1980 vyhlašován Mirkem Procházkou a to právě na počest jeho zemřelého kamaráda.  Organizoval a vedl jej až do X. ročníku- k a ž d o ro č n ě ! Pak se pořádání  ujal p. Jan Ducho, který Mirka Procházku požádal (v onen XX. ročník ) o spolupráci. Tímto okamžikem se tak Okrašlovací spolek rozšiřuje též k aktivitám směrem a ku vztahu k rekreačnímu sportu.