Sportovní aktivity Okrašlovacího spolku

V kulturně společenské oblasti je  zapotřebí snad toho nejnutnějšího  pocitu, pokud  by  se  měli lidé sdružovat a dotýkat se tak jeden druhého  s pocity Dobra, Lásky a Víry  v naději pro ušlechtilé soužití.

Proto i tento Okrašlovací spolek se chce ve své činnosti plně dotýkat ve společenství tohoto města a jak se nám to daří u bude dařit, to také záleží i na Vás dalších a tak se přesvědčte sami, kde, jak a v kterých kulturně- společenských  činnostech jsme Vám byli nápomocni ...