Stará Fabrika

28.5.2015 - Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením - celý dokument ke stažení  zde 
4.5.2015 - Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením - celý dokument ke stažení zde
1.7.2014 - Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením - celý dokument ke stažení zde
26.3.2014 - Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením
10.2.2014 - Zápis z jednání stavební komise Rady města Dobříše
20.1.2014 - Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby ( změna stavby před jejím dokončením ) - celý dokument ke stažení zde
27.11.2013 - Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby - celý dokument ke stažení zde
23.8.2013 - Vyjádření k oznámení o ničení zeleně - celý dokument ke stažení zde
13.7.2013 - Oznámení o ničení zeleně - celý dokument ke stažení zde
21.9.2012 - Rozhodnutí o povolení kácení stromu - celý dokument ke stažení zde
24.8.2012 - Pozvánka k ústnímu jednání spojenému s místním šetřením