Nová reklama na Mírovém náměstí - vnitrospolková anketa

24.8.2015 - vš
Dobrý den.
Dále uvádím návrh textu pro podnět městu ohledně nevzhledné reklamy na náměstí. Prosím Vás jako členů Okrašlovacího spolku města Dobříše o Vaše vyjádření do 31.8.2015. Pro Vaši lepší orientaci připojuji i fotodokumentaci reklamy.
------------------------------------------
Vážená rado města Dobříše.
Náměstí je ústřední veřejný prostor. Mělo by především sloužit jako místo setkávání s možností sezení ve stínu, dál od hluku a prachu dopravy, ideálně v blízkosti vodního prvku. 
Tomu naše náměstí ( Mírové, dříve Riegrovo ) neodpovídá. Ještě nedávno byly v centru Dobříše 3 kašny. Dnes nemáme žádnou. 
Na místo,  kde byly nedávno vykáceny křoviny a nějaký strom, byla zřejmě s vědomím vedení města umístěna ošklivá prostorová reklama. Je na trávníku mezi Alejkou a stanovištěm autobusu, západně od radnice. Má tři plochy na nevzhledné kovové konstrukci. Jedna z ploch je nyní nezakrytá a od Pražské ulice je možno "pokochat" se ledvím konstrukce, která je stabilizována betonovými bloky.
Žádáme o přemístění reklamy do méně exponovaných prostor zřejmě někam, kde bude její zadní strana přisazena k nějaké zdi, aby místní i přespolní esteticky nerušila a přitom mohla splnit svůj informační účel.
S pozdravem
V. Šprungl, jednatel Okrašlovacího spolku města Dobříše
--------------------------------------------
V podobném duchu navrhuji oslovit i Penzion Nový Rybník ( na nějž je zacílena reklama ), aby se to ev. rychleji posunulo a nečekalo se až na jednání rady města. 
 
S pozdravem a poděkováním paní Z. Rysové za upozornění na reklamu a významnou pomoc se zformulováním textu
 
V. Šprungl