Mírové náměstí

Koncepční návrh Z. Rysové na řešení dopravy na Mírovém a Komenského náměstí z roku 2008

Z. Rysová v roce 2008 navrhovala vytvořit pěší zónu z Komenského náměstí a jižní části Mírového nám. - včetně radnice a Alejky. Doprava by byla odvedena na severní stranu náměstí - tedy průjezd i autobusová stání. Mělo by to různé výhody, např.: většina školních dětí by nemusela přecházet při cestě do školy přes nejrušnější dopravní tepnu města, obytné domy by byly od hluku a prachu z dopravy cloněny Alejkou... 
Dnes ( tj. v listopadu 2015 ) znovunavrhované řešení chce naopak dopravu nechat u obytných domů a pěší zónu dělí na dvě části  - Komenského nám. a sever Mírového nám., rozdělené rušnou silnicí.....
Z. Rysová mnoho let jsem na Mírovém nám. bydlila a mnohokrát zvažovala, jak by se dalo udělat z centrálního prostoru místo klidnější, bezpečnější, víc pro chodce.