Komenského náměstí - zápas o 110 let starou lipovou alej

... "Podobné zatížení teď zaznamenávám u lidí, kteří vyrábějí stromy pro parky, ulice a náměstí. Ti kudy chodí, vynalézají staré a nemocné stromy. Teď mi to zas přišlo na mysl v souvislosti s náměstím Jiřího z Poděbrad v Praze, kde se mají "obnovit stromy". Ani se tam nemusím jít podívat! I odsud vím, že nemusejí všecky stromy být mladé a zdravé. Život není takový! My - všelijak choří a křiví, dutí a lámaví - jakým právem povolujeme existenci jen tomu, na čem se bezpečně a bezbolestně zaskví náš smysl pro dokonalost?" ... - Ludvík Vaculík, Dřevěná mysl, fejeton Bludné volby
Sobota 16.1.2016 10:00 - Komenského náměstí, lipová alej - místní šetření s PhDr. M. Hruškovou
Na místním šetření s PhDr. Hruškovou ( na snímku úplně vlevo ) se rozproudila živá diskuze se členy spolku i jeho sympatizanty
Letos uplyne 111 let od vysázení aleje
Až zima naplno odhalí "divokou" krásu některých stromů aleje
12.1.2016 - rozhlasový rozhovor s PhDr. M. Hruškovou mj. o kácení stromů na Komenského náměstí ( 1:05:20 - 1:07:00 )
22.12.2015 - Dopis starosty města Dobříše, celý dopis zde
26.11.2015 - Dopis Okrašlovacího spolku města Dobříše vedení města Dobříše
9.10.2015 - Komenského náměstí, lipová alej - fotodokumentace stávajícího stavu
Pohled na lipovou alej na Komenského náměstí, která má být kvůli předpokládanému špatnému zdravotnímu stavu v rámci rekonstrukce náměstí celá pokázena
Pohled na lipovou alej  od Pražské ulice
Dub u světelné křižovatky se plánuje zachovat
Sakura před poštou i 4 lípy před starou základní školou se plánují zachovat
Jasan a lípa před prodejnou potravin se plánují zachovat
Jeden ze stromů lipové aleje, které plánuje vedení města pokácet