17.6.2015 - Co již bylo a stalo se v Dobříši 1994-2014 - retrospektivní videopořad v KD Dobříš

mp-vš-18.6.2015

 

Tentokráte jsme se sešli nad videostřepinami z let 1995 - 1996. Mj. jsme zhlédli ukázky z tehdejšího kulturního dění, objevily se reportáže z tehdejších zastupitelstev ( řešení náměstí v tehdejším územním plánu ), s pomocí kamery Mirka Procházky jsme byli při otvírání muzea a stali jsme svědky v některých pasážích až prorockých slov bývalého prognostika a dnešního prezidenta M. Zemana pronesených při návštěvě Dobříše. K dispozici je i fotogalerie

 

Videopořad o Dobříši v letech 1994 - 2014 pořádaný 18.3.2015

mp-vš-19.3.2015
Po čtvrt roce Okrašlovací spolek města Dobříše opět ve spolupráci s KD zorganizoval večer s promítáním amatérských videí pořízených v posledních 20-ti letech převážně M. Procházkou, který tak pořad organizoval spolu s Čendou Brabcem ze spolku DISK jako technickou podporou. Účast na tomto promítání byla slabší než při první akci tohoto druhu mezi Vánočními svátky a Silvestrem. Na dobrovolném vstupném se vybralo 113,- Kč.
Z rozmluvy s návštěvníky po  konci pořadu vyplynulo, že více budou chtít vidět na videích ty spoluobčany, kteří již, bohužel, nejsou mezi námi, žijícími. Ovšem prý takovýmto pořadem opět "ožijí" a tak s milou vzpomínkou rádi zavzpomínají.
Pro autora pořadu M. Procházku to však znamená, že na příští, červnový večer připraví tzv. "STŘEPINY Z DOBŘÍŠE", což bude sestřih v několika minutách z různých událostí z našeho města. 
Diskutovali jsme i o potřebě doplnit na pozvánku alespoň rámcově pořady s krátkým popisem, čeho a jaké doby se týkají, které se ten který večer budou pouštět. Některá videa jsou známá a oblíbená, jiné klenoty byly zatím méně prezentovány.  A na ně lze očekávat vyšší účast stejně jako na vzpomínková videa již nežijících spoluobčanů.