Historie a památky

Tato sekce se zajímá o zachování a také i obnovů již, někdy zapomínajících, lidových zvyklostí a obyčejů, jakož i návratů všech těch tradic, které byl příčinou sloužící důvodu a podstatě všech okrašlovacích spolků po celé naší zemi se zakládající.

(prvou předsedající tomuto spolku byla Zorka Rysová)