Chronologie ekologických aktivit Okrašlovacího spolku

2015 

12.12.2015 - dílčí etapa projektu "110 let Okrašlovacího spolku → 110 stromů pro Dobříš" - příprava sázení jeřábů ptačích na Anenské cestě - vykopání díry 750x750/500 mm ( org.: V. Šprungl )
5.12.2015  - brigáda na Brodecké cestě - obnova aleje - dílčí etapa projektu "110 let Okrašlovacího spolku → 110 stromů pro Dobříš"  ( org.: V. Šprungl )
26.11.2015 - přednáška spojená s besedouJaromíra Bláhy, představitele Hnutí DUHA s tématem "Šumava - divočina nedaleko" ( org.: V. Šprungl )
21.11.2015  - brigáda na Brodecké cestě - obnova aleje - dílčí etapa projektu "110 let Okrašlovacího spolku → 110 stromů pro Dobříš"  ( org.: V. Šprungl )
17.11.2015  - brigáda na Brodecké cestě - obnova aleje - dílčí etapa projektu "110 let Okrašlovacího spolku → 110 stromů pro Dobříš"  ( org.: V. Šprungl )
7.11.2015 - 15.11.2015  - projekt Týden očisty Dobříše ( org.: V. Šprungl )
31.10.2015  - brigáda na Brodecké cestě - obnova aleje - dílčí etapa projektu "110 let Okrašlovacího spolku → 110 stromů pro Dobříš" ( org.: V. Šprungl )
25.10.2015 - brigáda na Brodecké cestě - obnova aleje v rámci projektu "110 let Okrašlovacího spolku → 110 stromů pro Dobříš" ( org.: V. Šprungl )
24.10.2015 - brigáda na Brodecké cestě - obnova aleje v rámci projektu "110 let Okrašlovacího spolku → 110 stromů pro Dobříš" ( org.: V. Šprungl )
2.5.2015 - brigáda na sběr odpadků v Panské zahradě - 2. etapa ( org.: V. Šprungl )  
25.4.2015 - brigáda na sběr odpadků na ostrově rybníku Papež  ( org.: V. Šprungl a M. Zajíček )
22.4.2015 - Stromková slavnost s dětmi z 2. MŠ u dětského hřiště v Přemyslově ulici ( org.: E. Schmidtová a D. Jarušková )
21.4.2015 - brigáda na sběr odpadků v Panské zahradě ( org.: V. Šprungl a M. Zajíček )

2014

8.10.2014 - přednáška Dr. Třebického o ekologické stopě ( org. J. Konopáč a V. Šprungl )

2013 

Stromková slavnost

Ve středu 17. 4. se v Dobříši konala Stromková slavnost. Okrašlovací spolek, za podpory města, ve spolupráci s kulturním domem a dobříšským zahradnictvím uspořádal na dětském hřišti v Přemyslově ulici slavnostní vysazení lípy.  K příjemné atmosféře přispělo hudební vystoupení dětí z 2. Mateřské školy v Dobříši. Děti zazpívaly a zatančily za doprovodu skupiny Cemi Band Míly Vodičky a skupiny Rebelky. Děti popřály nově vysazenému stromku hodně síly a slíbily, že ho budou zalévat a pozorovat jeho růst. (org.: pí Schmidtová a Jarušková)

2008 - 2009

Spolek se aktivně zapojuje na úpravě a osazování porostů

2005

Je zasílán návrh starostovi města, aby do doby vzrůstu nového vánočního stromu byl raději před kácením stromů jiných se raději volilo k této výzdobě některého z těch stromů, které jsou v blízkém okolí náměstí. (vyřizuje  M. Procházka)

2003

  • 11.4. -Úklid a úprava kolem Kulturního domu  ( org.: Bodor - Procházka )  
  • 21.3. - 4. 4.  Skupina Okrašlovacího spolku věnovala 4x sobotní den k čištění (od Hradce až po Sanatorium)  okolí vozovky a tím i  okraje přilehlého lesního porostu . ( org.: MUDr Holobrada- Bodor- Procházka)
  • 2.10. - Úklid anglického parku od nečistot a odpadků, (org.: MUDr Holobrada-Bodor-Procházka)

1998

Mirek Procházka za spolek předkládá návrh na úpravu plánované změny zdejšího náměstí.  Společně s p.Knopáčem se za spolek také proto účastní několika mnoha veřejných schůzí , ale zřejmě zbytečně, neboť  Okrašlovací spolek  nebyl  v dalších letech v těchto záležitostech  n i k d y , či ani nijak informován, což trvá až po dnešní dny!

1997

Díky tehdejšímu místostarostovi p. Antonínu Honzíkovi byl konečně vysazen jehličnan ( přímo proti radnici) a to díky návrhu (již z  r.1990)  Mirka Procházky . Věříme, že se tak naplní záměr  myšlenky, že za několik let bude sloužit  jako strom vánoční a zamezí se tak každoročnímu a  zbytečnému  kácení stromů jiných,  k tomuto účelu sloužící.