Aktivity Okrašlovacího spolku města Dobříše

Již v samotném názvu, jež vzešel k  označení takovýchto spolků, si zcela právem každý návštěvník uvědomí, že lidé sdružující se v tomto seskupení, chtějí svou činností přispět k okrášlení  nejen svého okolí, ale také v sobě samých zatoužit také k okrášlení svého duchovna nutného pro kulturně- společenské soužití.     Proto již v dobách, dávno již od nás vzdálených a to při samotném uvědomování si o naší národní identitě, byl tato historická doba přímo semeništěm pro vznik takovýchto, přímo  vlasteneckých spolků. Mohla to být proto na prvém místě a to v popředí nutná pomoc, dnešními slovy označená, coby    e k o l o g i c k á   a  také  zcela určitě ta, jež  je  nápomocna při udržování památek a historie města.

Bohužel, po stránce mocenské a tím s totalitní touhou mocenství, nebyla tato vlasteneckost těmi „mocnými  soudruhy“ vítána, spíše proto zakazována. A tak již po dvakráte ( přece období II. svět. války) nebylo proto ani vítáno jakékoliv pojení se s myšlenkami po založení našeho státu velkým Tomášem Garriguem MASARYKEM.

JEN PROTO, NA NÁS SAMOTNÝCH, JE MOŽNO PATŘIT JAK K TAKOVÉMUTO SPOLKU ZAUJMEME VHODNÉHO POSTOJE PRO RŮST JEHO NUTNOSTI!